Медия плейъри (IPTV set-top-box)  

За да гледате телевизия, трябва да разполагате с някой от посочените по-долу медияплейъри.

Самите плейъри не са заключени към определен оператор и могат да се използват дори без услугата да е активна. Устройствата възпроизвеждат практически всякакво мултимедийно съдържание: